Het belang van een goede interne klokkenluidersregeling

Het belang van een goede interne klokkenluidersregeling

Het is van belang voor bedrijven om op de hoogte te zijn van (dreigende) misstanden, teneinde financiële schade en reputatieschade te voorkomen. Melders zijn in de meeste gevallen verplicht om de interne meldregeling te volgen en een vermoeden van een misstand eerst intern te melden. Een goede meldprocedure kan voorkomen dat een persoon in juridische zin een externe melding mag doen bij een toezichthouder of het Huis voor klokkenluiders. Hieronder volgt een stappenplan dat met name bedoeld is voor organisaties die geen meldregeling hebben, of die twijfelen aan de volledigheid of juistheid van hun meldregeling.