Werken vanuit huis: het juridisch kader

Werken vanuit huis: het juridisch kader

In dit artikel wordt het juridisch kader voor thuiswerken uiteengezet. Allereerst wordt ingegaan op het recht op thuiswerking: de toekenning en intrekking van thuiswerkdagen. Ook wordt besproken welke arbo-verplichtingen werkgevers hebben bij thuiswerk en in hoeverre het hen verplicht of toegestaan wordt de kosten voor thuiswerkvoorzieningen (belastingvrij) te vergoeden. Daarnaast worden de mogelijkheden van werkgevers tot monitoring van thuiswerkende werknemers besproken, met name vanuit privacyrechtelijk perspectief. Tot slot komen medezeggenschapsrechtelijke verplichtingen ten aanzien van thuiswerkregelingen aan bod.