Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer

Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer

De Hoge Raad heeft maar weer eens bevestigd dat de stelplicht en bewijslast die op een werkgever rust indien hij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wenst, een zwaar te nemen hobbel is. Hoewel de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met de werknemer had ontbonden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding, veroordeelde het Gerechtshof de werkgever tot herstel dienstbetrekking. De Hoge Raad volgde het Gerechtshof in het oordeel dat de werkgever niet aan de stelplicht had voldaan—en overigens ook niet aan de bewijslast voor deze of een andere ontslaggrond.