Wet Arbeidsmarkt in Balans: overgangsrecht oproepovereenkomsten

Wet Arbeidsmarkt in Balans: overgangsrecht oproepovereenkomsten

De mogelijkheid van het gebruik van oproepovereenkomsten blijft onder de WAB behouden, maar de positie van oproepkrachten wordt versterkt. Hoe zit het met het overgangsrecht ten aanzien van oproepkrachten? Werkgevers doen er goed aan om tijdig, dus vóór 1 januari 2020, te inventariseren of zij krachten in dienst hebben die langer dan twaalf maanden op basis van een oproepovereenkomst werkzaam zijn. Als dat het geval is, zal aan hen in de maand januari 2020 een aanbod moeten worden gedaan tot een vaste arbeidsomvang.