De wettelijke verhoging van te laat betaald loon ex artikel 7:625 BW

De wettelijke verhoging van te laat betaald loon ex artikel 7:625 BW

Artikel 7:625 BW geeft de werknemer een aanspraak op een verhoging van zijn in geld vastgesteld loon indien de werkgever dat niet op tijd voldoet. Dit wordt in de arbeidsrechtelijke volksmond de 'wettelijke verhoging' genoemd. De verhoging zelf is geen loon en evenmin bedoeld als schadevergoeding, maar dient als prikkel voor de werkgever om het loon op tijd te betalen. De wettelijke verhoging kan fors oplopen, tot wel 50 procent van de hoofdsom. De bevoegdheid van de rechter deze hoofdsom te matigen heeft in het verleden al geleid tot onderzoek naar de achtergronden van de matiging.