Verrekenen teveel betaalde uitkering en de beslagvrije voet

Verrekenen teveel betaalde uitkering en de beslagvrije voet

Wanneer te veel uitkering is verstrekt, zal de gemeente dat bedrag inhouden op toekomstige uitkeringen. De hoogte van de inhouding wordt vaak gesteld op een standaard percentage. Op verzoek wordt de beslagvrije voet toegepast. Deze werkwijze is niet geoorloofd. Gemeenten moeten voordat zij gaan verrekenen bij de debiteur gegevens opvragen om de beslagvrije voet te berekenen.