Uitzendbeding & zwangerschapsdiscriminatie

Uitzendbeding & zwangerschapsdiscriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens brengt een zaak voor de rechter betreffende het uitzendbeding. Dit houdt in dat een uitzendovereenkomst in geval van arbeidsongeschiktheid op verzoek van de opdrachtgever geacht wordt met onmiddellijke ingang geëindigd te zijn. Volgens het College mag dit beding niet worden toegepast als het gaat om een vrouw die zich vanwege zwangerschapsgerelateerde klachten ziek meldt.