Gemeente mag plan van aanpak eisen bij aanvraag bijzondere bijstand

Gemeente mag plan van aanpak eisen bij aanvraag bijzondere bijstand

Gemeenten mogen bij een aanvraag voor bijzondere bijstand bij schuldenbewind aanvullende informatie over een plan van aanpak eisen voordat zij een aanvraag in behandeling nemen. De uitspraak is opvallend omdat de CRvB daarmee een streep zet door een eerdere eigen uitspraak.