Werknemer niet verplicht vingerafdruk af te staan

Werknemer niet verplicht vingerafdruk af te staan

Een schoenwinkelketen en een werknemer hebben gezamenlijk een verzoek ingediend, omdat zij zich afvragen of werknemer op goede gronden weigert haar vingerafdruk af te staan voor een nieuw ingevoerd systeem van vingerscanautorisatie. Zij is van mening dat dit een ongerechtvaardigde inbreuk op haar privacy vormt. Algemeen uitgangspunt is dat biometrische gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij er een uitzondering geldt. Nu er in dit geval bovendien alternatieven bestaan (die onvoldoende zijn onderzocht), wordt werknemer in het gelijk gesteld.