Aangepast werk: wel duidelijk beschrijven

Aangepast werk: wel duidelijk beschrijven

Een monteur is twee keer langere tijd arbeidsongeschikt door rugklachten. Bij terugkomst mag hij voltijds aangepast werk doen. De werkgever verstaat onder aangepast werk dat werknemer als het werk te zwaar voor hem is 'de hulp van collega’s maar moet inroepen'. Werkgever heeft niet voldaan aan zijn re-integratieverplichtingen en heeft daarmee de loonstop ten onrechte toegepast. Want het opgedragen werk was te zwaar - en dus niet passend.