Alcohol- of drugsverslaving leidt onder Wwz niet licht tot ontslag

Alcohol- of drugsverslaving leidt onder Wwz niet licht tot ontslag

Het is na de inwerkingtreding van de Wwz een stuk moeilijker geworden voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen als diens handelen of nalaten te relateren valt aan een alcohol- of drugsverslaving. Dit heeft voornamelijk te maken met de rol die het opzegverbod thans in ontbindingsprocedures speelt. Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters hier strak de hand aan houden.