De gevolgen van de Wnra voor werknemers in het openbaar onderwijs