Jurisprudentie rond fraude op de werkvloer

Jurisprudentie rond fraude op de werkvloer

Het begrip 'fraude' is niet als strafbaar feit omschreven in het Wetboek van Strafrecht. Geïnspireerd door de Wet toezicht accountantsorganisaties kan het begrip omschreven worden als 'het opzettelijk misleiden van een ander, gericht op het behalen van enig wederrechtelijk voordeel'. Deze omschrijving vormt het kader voor analyse van rechtspraak rond fraude op de werkvloer.