Wijziging AOW-leeftijd leidt niet tot wijziging einddatum arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wijziging AOW-leeftijd leidt niet tot wijziging einddatum arbeidsongeschiktheidsverzekering

In de polisvoorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering staat een eindleeftijd van 65 jaar. De verhoging van de de AOW-gerechtigde leeftijd brengt hierin geen verandering. De in de polisvoorwaarden genoemde leeftijd van 65 jaar kan niet worden gelijkgesteld met de AOW-leeftijd.