Handreiking Arbomaatregelen Uitzendwerk

Handreiking Arbomaatregelen Uitzendwerk

Een handreiking specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten is door de SER gepubliceerd. Welke arbomaatregelen moet het inlenende bedrijf nemen? Belangrijk blijft dat de informatie uit het arbodocument aan de uitzendkracht wordt verstrekt voordat deze aan het werk gaat. Combinaties van schriftelijke, digitale en mondelinge informatie, aan de hand van een checklist, rondleiding bij het bedrijf of een toelatingstoets over veiligheidsregels behoren allemaal tot de mogelijkheden.