Pensioenfonds weigert informatie aan deelnemer: volledige proceskostenvergoeding

Pensioenfonds weigert informatie aan deelnemer: volledige proceskostenvergoeding

Een pensioenfonds weigerde desgevraagd aan een deelnemer alle statuten en pensioenreglementen te verstrekken die betrekking hebben op haar totale dienstverband. De deelnemer moest naar de rechter om van haar wettelijk recht op informatie gebruik te kunnen maken. Het pensioenfonds maakt daarmee misbruik van recht en moet de volledige proceskosten vergoeden.