Verhoging beŽindigingsvergoeding is geen schadevergoeding

Verhoging beëindigingsvergoeding is geen schadevergoeding

Een beëindigingsvergoeding is in principe onderdeel van het belastbare loon. Alleen als de ontslagvergoeding geen of nauwelijks verband houdt met de dienstbetrekking, kan sprake zijn van een onbelaste vergoeding. Na een functiewisseling zou werknemer in deze zaak emotionele en psychische schade hebben geleden als gevolg van de slechte verstandhouding met een leidinggevende. De man vond daarom dat een deel van zijn ontslagvergoeding kwalificeerde als een onbelaste vergoeding van immateriële schade.