Schending concurrentiebeding, maar matiging boete van 892.500 euro naar 4.000 euro

Schending concurrentiebeding, maar matiging boete van 892.500 euro naar 4.000 euro

Wegens schending van een concurrentie- en relatiebeding eist de voormalig werkgever in deze zaak betaling van een boetebedrag van 5.000 euro ineens en 2.500 euro per dag sinds aanvang van de schending (in totaal 892.500 euro). Dat het beding ruim geformuleerd is en dat daarin geen geografische beperking staat, doet aan de geldigheid niet af. Echter, niet is gebleken dat werkgever directe en aantoonbare schade heeft geleden. De kantonrechter ziet daarom aanleiding de boete matigen tot een bedrag van 4.000 euro, te weten: een bedrag gelijk aan ongeveer twee maandsalarissen van werknemer.