Beperkte schending herplaatsingsplicht binnen internationaal concern

Beperkte schending herplaatsingsplicht binnen internationaal concern

Er zijn, voorafgaand aan ontslag, grenzen aan de herplaatsingsverplichting binnen internationale concerns. Werkgevers moeten wel ondersteuning bieden bij het zoeken naar andere functies bij buitenlandse vestigingen, maar het gaat daarbij om een inspanningsverplichting—niet om een resultaatsverplichting. Gekeken moet worden of het mogelijk is of in de rede ligt de werknemer in het buitenland te herplaatsen. Hoe wordt dit in de rechtspraktijk toegepast?