Een explosief ontslag op staande voet

Een explosief ontslag op staande voet

Inlener heeft geconstateerd dat werknemer, ondanks voorafgaande waarschuwingen, aan het roken was op een plek waar dit verboden is. Werknemer is op dat moment op non-actief gesteld en diezelfde dag op staande voet ontslagen. Dat houdt echter geen stand. Volgens de kantonrechter staat vast dat er goede grond is voor het rookverbod, wegens explosiegevaar. Als dat gevaar zich verwezenlijkt kan een serieuze natuurramp ontstaan en dit kan ook leiden tot het faillissement van werkgever. Ook staat vast dat werknemer voorafgaand aan het dienstverband een briefing over de veiligheidsvoorschriften heeft bijgewoond, waarin het rookverbod aan de orde is gesteld. De werknemer heeft een formulier ondertekend, waarin staat vermeld dat overtreding van de voorschriften tot 'dismissal from the site' kan leiden. In deze voorschriften stond echter niet dat overtreding van het rookverbod zou leiden tot een ontslag op staande voet.