Laag pensioen premieregeling kan verzekeraars niet worden verweten

Laag pensioen premieregeling kan verzekeraars niet worden verweten

In twee zaken voor de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD) klaagden consumenten over de hoogte van het ouderdomspensioen bij twee verschillende verzekeraars. KiFiD vindt dat de lage pensioenen niet aan de verzekeraars zijn te verwijten, te meer omdat zij consumenten ook wezen op hun shoprecht.