Het 'natte arbeidsrecht'

Het 'natte arbeidsrecht'

Omdat de zeevarende de geglobaliseerde werknemer bij uitstek is, is kennisname van de wijze waarop zijn rechtspositie is vormgegeven mogelijk interessant. Wellicht kan voor het 'droge arbeidsrecht' lering worden getrokken uit de wijze waarop aan de vele uitdagingen van globalisering binnen de maritieme sector het hoofd wordt geboden.