De toepassing van elkaar opvolgende cao's

De toepassing van elkaar opvolgende cao's

In een niet op Rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraak stelt de kantonrechter Den Haag dat een beding in de arbeidsovereenkomst, dat opvolgende cao's van toepassing verklaart voor werknemers die lid zijn van de vakbond die alleen partij was bij de voorgaande cao, een einde maakt aan de (na)werking van die voorgaande cao.