Concept-wetsvoorstel discriminatievrije werving en selectie

Concept-wetsvoorstel discriminatievrije werving en selectie

Voorgesteld wordt om werkgevers te verplichten een werkwijze op te stellen waarin aangegeven wordt hoe personeelswerving wordt aanpakt en wat er wordt gedaan om verboden onderscheid te voorkomen. Bij inschakeling van intermediairs moet worden nagegaan of ook deze over een dergelijke werkwijze beschikken. De Inspectie SZW kan controleren of werkgevers over een werkwijze beschikken en kan, indien een werkgever in gebreke blijft, een boete opleggen.