Normalisering rechtspositie ambtenaren: model arbeidsovereenkomst gemeenten

Normalisering rechtspositie ambtenaren: model arbeidsovereenkomst gemeenten

Met de inwerkingtreding van de Wnra per 1 januari 2020 krijgen gemeenteambtenaren een arbeidsovereenkomst in plaats van een ambtelijke aanstelling. Na de publicatie van een model voortzettingsovereenkomst voor 'zittende medewerkers', is er nu ook een modelovereenkomst voor gemeenteambtenaren die vanaf 1 januari 2020 in dienst komen.