Handhaving van cao's en contractsvrijheid

Handhaving van cao's en contractsvrijheid

In de arresten Blue Taxi uit 2017 en FNV/Inretail uit 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een handhavingsstichting respectievelijk een cao-partij een eigen belang heeft bij, alsmede recht heeft op, nakoming van de cao. Voor het instellen van zo'n vordering is niet vereist dat er werknemers zijn die zich hebben verzet of bezwaar hebben gemaakt tegen de handelwijze van de werkgever.
In FNV/Inretail komt de verhouding tussen contractsvrijheid en handhaving van cao's aan de orde. Nakoming van de cao lijkt niet tegen de wens van werknemers te kunnen worden afgedwongen. In deze bijdrage wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om rechtsgeldig af te wijken van (avv-)cao's en wat dit betekent voor de rechtspositie van de cao-partijen.