Arbodienst aansprakelijk voor schade van werkgever door loonsanctie

Arbodienst aansprakelijk voor schade van werkgever door loonsanctie

Het UWV had aan een werkgever een loonsanctie opgelegd omdat de bedrijfsarts de belastbaarheid van een arbeidsongeschikte werknemer te laag had vastgesteld en daardoor te weinig re-integratie-inspanningen waren gepleegd. De arbodienst was aansprakelijk voor de schade die de werkgever had geleden (de loondoorbetaling tijdens het derde ziektejaar), ondanks een contractuele beperking.