Bewijslast voor recht op no-riskpolis

Bewijslast voor recht op no-riskpolis

Als een werknemer onder de werkingssfeer van de no-riskpolis valt, dan kan dat de werkgever veel geld schelen. Loondoorbetaling, Ziektewet- en WGA-uitkeringen komen dan veelal voor rekening van het UWV en tellen niet mee voor premiedifferentiatie. Maar wie bewijst het recht op de no-riskpolis? Daar ging het om in deze procedure. Het is lastig voor de werkgever om in alle gevallen reeds bij ziekmelding te onderkennen of een dergelijke polis van toepassing is.