In plaats van een bonus van 100.000 euro een boete van 700.000 euro

In plaats van een bonus van 100.000 euro een boete van 700.000 euro

De werknemer in deze casus bleek heimelijk aandeelhouder te zijn van een Engelse vennootschap. Bovendien kwam vast te staan dat werknemer concurrentiegevoelige informatie die hij uit hoofde van zijn functie toegestuurd kreeg, jarenlang heeft doorgezet naar de Engelse vennootschap. De arbeidsovereenkomst bevatte gelukkig een nevenwerkzaamhedenbeding en een geheimhoudingsbeding. De werknemer is 700.000 euro aan boetes verschuldigd aan zijn voormalig werkgever. Bovendien kan hij fluiten naar een ton aan bonussen.