Werkgever moet meewerken aan beŽindiging slapend dienstverband (Xella-arrest)

Werkgever moet meewerken aan beëindiging slapend dienstverband (Xella-arrest)

De Hoge Raad heeft antwoord gegeven op prejudiciële vragen over de toelaatbaarheid van Ďslapende dienstverbandení. De Hoge Raad oordeelt in lijn met het advies van de advocaat-generaal. Sinds er een wet is waarin is geregeld dat werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, gaat het argument dat een werkgever op hoge kosten wordt gejaagd, niet meer op. Bovendien is duidelijk dat de wetgever af wil van slapende dienstverbanden. Op grond daarvan brengt de eis van goed werkgeverschap mee dat werkgevers werknemers niet slapend in dienstverband mogen houden.