Wat betekent cao-dispensatie 'voor onbepaalde tijd'?

Wat betekent cao-dispensatie 'voor onbepaalde tijd'?

In een cao die gold tussen 2005 en 2007 was een dispensatieregeling opgenomen. Een werkgever mocht de cao-partijen verzoeken om dispensatie te verlenen ten aanzien (onder andere) de hoogte van de salarissen. Als een werkgever dispensatie aanvraagt en die wordt verleend voor onbepaalde tijd, gaat hij ervan uit dat de dispensatie ook geldt voor opvolgende cao's. Maar is dat wel zo?