WAB & payrolling

WAB & payrolling

Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 wordt een aantal maatregelen ingevoerd dat de positie van de payrollkracht aanzienlijk versterkt. Zo zal het lichtere arbeidsrechtelijk regime niet meer bij payrolling van toepassing zijn én zal de payrollkracht straks recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemer die rechtstreeks in dienst is bij de opdrachtgever. Maar wanneer is er volgens de WAB dan sprake van payrolling?