ACM: zzp'ers mogen onder voorwaarden prijsafspraken maken

ACM: zzp'ers mogen onder voorwaarden prijsafspraken maken

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) kunnen in sommige gevallen afspraken maken over tarieven. Dat kan bijvoorbeeld om op het bestaansminimum te komen. Ook zzp'ers die zij-aan-zij werken met werknemers in een bepaalde sector mogen tariefafspraken maken.