Eerste uitspraak over beŽindigen van slapend dienstverband na arrest Hoge Raad

Eerste uitspraak over beëindigen van slapend dienstverband na arrest Hoge Raad

Een eerste uitspraak over het beëindigen van een Ďslapend dienstverbandí, nadat de Hoge Raad de knoop doorhakte dat een werkgever in beginsel gehouden is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een transitievergoeding. De uitzonderingen op deze hoofdregel worden aan de hand van de onderstaande uitspraak uiteengezet.