Korpschef mocht geen gevolgen verbinden aan weigering medewerkers DNA af te staan

Korpschef mocht geen gevolgen verbinden aan weigering medewerkers DNA af te staan

Twee politiemedewerkers mochten van de korpschef geen forensisch opsporingsonderzoek meer uitvoeren, omdat zij hadden geweigerd hun DNA af te staan voor de DNA-eliminatiedatabank. De korpschef verbond daarmee nadelige rechtspositionele gevolgen aan die weigeringen en dat mag niet. Het afstaan van DNA is dan niet meer strikt vrijwillig—en vormt daarmee een inbreuk op het grondrecht van lichamelijke onaantastbaarheid.