Geen dynamisch incorporatiebeding: werknemers moesten welbewust instemmen met wijziging pensioen

Geen dynamisch incorporatiebeding: werknemers moesten welbewust instemmen met wijziging pensioen

Centrale vraag in deze zaak was hoe het in de arbeidsvoorwaarden opgenomen incorporatiebeding moest worden gekwalificeerd. In de Algemene Arbeidsvoorwaarden stond dat zij een integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst vormen. De werkgever vond dat het een dynamisch beding was. Dat wil zeggen dat wijziging van de Algemene Arbeidsvoorwaarden nadat de arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen, doorwerkt in die bestaande overeenkomst. Het hof vond dat onvoldoende duidelijk en ging dus uit van een statisch incorporatiebeding.