Maximum dagloon of overeengekomen loon betalen tijdens loonsanctie?

Maximum dagloon of overeengekomen loon betalen tijdens loonsanctie?

Werkgevers kunnen een loonsanctie opgelegd krijgen als zij hun re-integratieverplichtingen niet nakomen. De loondoorbetalingsverplichting is maximaal 70% van het maximum dagloon. Maar wat als de werknemer veel meer verdiende? Moet de werkgever in het derde jaar van ziekte dan 70% van het overeengekomen loon betalen, of geldt nu het maximum dagloon? Om deze vraag draait de onderhavige uitspraak. Conclusie: het maximum dagloon. Maar het verschil moet als schadevergoeding worden uitbetaald.