Werkgever kon ontslag op staande voet niet intrekken

Werkgever kon ontslag op staande voet niet intrekken

Een ontslag op staande voet kán worden ingetrokken - maar alleen als de werknemer toestemt. De werknemer in deze zaak kan daarom kiezen: ofwel de opzegging wordt vernietigd en hij ontvangt loon over de maanden tussen het ontslag en de rechtszaak, ofwel hij legt zich neer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en kan betaling van een billijke vergoeding eisen.