Arbeidsrechtelijke maatstaven

Arbeidsrechtelijke maatstaven

De Wwz maakt hoger beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter in een ontbindingsprocedure mogelijk. In eerste aanleg wees de kantonrechter het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden in deze zaak af. De Hoge Raad oordeelt dat een arbeidsovereenkomst niet gedeeltelijk kan worden ontbonden op grond van artikel 7:671b BW. Dit laat echter onverlet dat een arbeidsovereenkomst door of op initiatief van partijen op andere manieren gedeeltelijk kan worden beëindigd. De Hoge Raad geeft daarvan vijf voorbeelden.
Eén daarvan is dat de werknemer een (mogelijk voorwaardelijk) voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst doet, waarmee de werkgever mogelijk moet instemmen op grond van goed werkgeverschap. Men zet uiteen wat de mogelijke rechtsgevolgen van een dergelijk voorstel zijn. Tot slot oordeelt de Hoge Raad dat de rechter in hoger beroep 'ex nunc' moet beoordelen of een ontbindingsverzoek ten onrechte is afgewezen.