'Ex tunc' toetsing bij beoordeling ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst

'Ex tunc' toetsing bij beoordeling ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst

De Wwz maakt hoger beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter in een ontbindingsprocedure mogelijk. In eerste aanleg wees de kantonrechter het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden toe. De Hoge Raad oordeelt dat het feit dat de rechter in hoger beroep de toewijzing van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werkgever 'ex tunc' moet beoordelen, niet afdoet aan de herkansingsfunctie van het hoger beroep.
Het staat partijen dan ook vrij andere feiten en omstandigheden naar voren te brengen dan in eerste aanleg zijn aangevoerd. De rechter in hoger beroep mag echter alleen acht slaan op door partijen aangevoerde feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan vóór de ontbindingsbeschikking van de kantonrechter.