Concept-wetsvoorstel banenafspraak en quotumregeling arbeidsbeperkten

Concept-wetsvoorstel banenafspraak en quotumregeling arbeidsbeperkten

Er komt een beloningssysteem voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Alle werkgevers gaan een zogenaamde ‘inclusiviteitsopslag’ betalen, maar ontvangen een bonus bij goed presteren. Bonus en opslag zijn in evenwicht als een werkgever het volgens de quotumregeling benodigde aantal banen realiseert. Dit moet 125.000 arbeidsplaatsen opleveren.