Geen verplicht einde aan dienstverband dat slapend is geworden voor 1 juli 2015

Geen verplicht einde aan dienstverband dat slapend is geworden voor 1 juli 2015

De werkgever in de onderhavige zaak is niet gehouden een slapend dienstverband te beëindigen onder toekenning van een wettelijke transitievergoeding, omdat hij daarvoor niet gecompenseerd zal worden. De compensatieregeling geldt namelijk niet voor slapende dienstverbanden van vóór 1 juli 2015. Er is daarmee een aanmerkelijke kans dat er nog geen volledig eind komt aan dit fenomeen.