Werknemer houdt recht op eigen pensioenregeling bij juridische fusie

Werknemer houdt recht op eigen pensioenregeling bij juridische fusie

Hoofdregel bij fusie en overname is dat werknemers hun arbeidsvoorwaarden behouden. Bij een overgang van onderneming geldt een uitzondering voor de arbeidsvoorwaarde pensioen. De koper heeft dan het recht om zijn eigen pensioenregeling aan te bieden. Bij een juridische fusie is dat anders. Dan behoudt de werknemer het recht op zijn bestaande pensioenregeling. Een belangrijke uitspraak voor de fusie- en overnamepraktijk.