Let op bij afkoopsom leaseauto bij uitdiensttreding

Let op bij afkoopsom leaseauto bij uitdiensttreding

Als een werkgever een auto ter beschikking stelt, dan ligt daar een (lease)contract aan ten grondslag. In de onderhavige zaak werd gestipuleerd dat de werknemer bij uitdiensttreding de kosten zou moeten dragen van het voortijdig inleveren van de auto. Gerechtshof Arnhem stelt een grens aan de hoogte van de afkoopsom: deze mag niet hoger zijn dan de daadwerkelijke schade.