Geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met payrollbedrijf, maar voor onbepaalde tijd met inlener

Geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met payrollbedrijf, maar voor onbepaalde tijd met inlener

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 geldt opnieuw de regel dat werkgevers maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen aangaan in maximaal drie jaar. Dat geldt onverkort voor payrollbedrijven. Ook arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn aangegaan met uitzendbureaus kunnen geacht worden arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met de inlener te zijn.