Victoria-arrest: gedeeltelijke beŽindiging arbeidsovereenkomst toegestaan

Victoria-arrest: gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst toegestaan

Een arbeidsovereenkomst mag gedeeltelijk worden ontbonden. Deze uitspraak is revolutionair, stelt cassatie-advocaat Stefan Sagel (De Brauw) in het FD: "Werknemers die geconfronteerd worden met een ontslagverzoek bij de kantonrechter krijgen meer mogelijkheden om althans volledig ontslag te voorkomen. Dit brengt een enorme flexibiliteit in het ontslagrecht."