Aanpassing arbeidsvoorwaarden: instemming GOR bond werknemers niet

Aanpassing arbeidsvoorwaarden: instemming GOR bond werknemers niet

De Hoge Raad buigt zich in deze zaak onder meer over de vraag of de instemming van de Groepsondernemingsraad (GOR) met een voorgenomen wijziging tot de aanpassing van een arbeidsvoorwaarde (in dit geval pensioen) een zwaarwichtig belang kan opleveren voor de werkgever bij die wijziging, waarvoor het belang van de werknemers bij ongewijzigde handhaving van die arbeidsvoorwaarde moet wijken.