Onderwerpskroniek: wat is een vakantiedag waard?

Onderwerpskroniek: wat is een vakantiedag waard?

Van de volgende looncomponenten hebben rechters geoordeeld dat deze behoren tot het vakantieloon:
basisloon;
vakantiebijslag, vaste dertiende maand en vaste eindejaarsuitkering;
provisie, winstdeling, prestatiebonus en een bonus afhankelijk van het ondernemingsresultaat;
overwerkvergoeding;
onregelmatigheidstoeslag en avond-, nacht- en/of weekendtoeslag, en
ploegentoeslag, structurele operationele toelage en consignatietoeslag.
Over de vraag of het werkgeversdeel van de pensioenpremie deel uitmaakt van het vakantieloon, laat de rechtspraak een wisselend beeld zien.