Werkgeversaansprakelijkheid voor letsel van indirect ingeschakelde zzp'er zonder gezagsverhouding

Werkgeversaansprakelijkheid voor letsel van indirect ingeschakelde zzp'er zonder gezagsverhouding

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat een vastgoedeigenaar aansprakelijk is voor het letsel van een bouwvakker die werkzaamheden verrichtte aan één van zijn appartementen. De bouwvakker was ingeschakeld door een aannemer die was ingeschakeld door de eigenaar. Tussen de eigenaar en de bouwvakker bestond geen arbeidsovereenkomst, de bouwvakker was niet direct ingeschakeld door de eigenaar, er werd geen loon betaald en het ontbrak ook aan een gezagsverhouding. Toch oordeelt het gerechtshof dat de eigenaar als 'werkgever' aansprakelijk is voor het letsel.