Praktische pointers voor procederen in arbeidszaken

Praktische pointers voor procederen in arbeidszaken

Dit artikel beoogt een aantal pointers te bieden aan de arbeidsrechtjurist die voor zijn cliënt (werknemer of werkgever, eisend of verwerend, verzoekschrift- of dagvaardingsprocedure) de gang naar de rechter moet maken. Een tiental suggesties, die zien op de fase tot de mondelinge behandeling. Een uitputtende checklist wordt niet beoogd (en zou een boekwerk beslaan), maar wel een paar praktische handreikingen en waarschuwingen voor valkuilen.